Bibelordet

Han (Jesus) har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.

Matteusevangeliet 27:43

Dagens tanke:

Det är mångas erfarenhet att Guds långsiktiga räddning kostar obegriplig smärta i stunden. Den smärtan ska aldrig sökas och ingen får någonsin kräva att en drabbad ska utstå den. Men inte sällan får den som lider var sina medmänniskor till tröst.

Tidigare bibelord

Dagens poddar