Bibelordet

Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått.”

Matteusevangeliet 28:5-6

Dagens tanke:

En sak är klar: de här kvinnorna förväntade sig att finna en död kropp, någon uppståndelse fanns inte på kartan. Deras förvirrade rädsla – och oförställda lycka – har sedan delats av miljoner människor genom historien vid insikten om uppståndelsens mirakel.

Tidigare bibelord

Dagens poddar