Bibelordet

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 107:1

Dagens tanke:

Tacksamhet som verklighetsflykt är förkastligt, men var och en vet ju att den som finner skäl för tacksamhet och uttrycker den lever nöjdare än den som fokuserar på problemen och går bitter genom livet. Tacksamhet bor granne med hopp och framtidstro.

Tidigare bibelord

Dagens poddar