Bibelordet

Våra synder bar han (Jesus) i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

1 Petrusbrevet 2:24

Dagens tanke:

Även om vi använder andra begrepp än synd i dag så är vi bekanta med ord som skam, skuld och misslyckande. Budskapet om att få dö bort från sådant och i stället få hjälp att göra det som är gott och rätt är lika befriande i dag som förr.

Tidigare bibelord

Dagens poddar