Bibelordet

När herden har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.

Johannesevangeliet 10:4

Dagens tanke:

Hur ska vi känna igen herdens röst i en tid när bedragare med teknikens hjälp till och med kan imitera ett älskat barnbarn så att farmor går på det?

Bara genom en vaken och oavbruten närhet till herden förblir rösten så välkänd att den inte går att imitera.

Tidigare bibelord

Dagens poddar