Bibelordet

Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.

Johannesevangeliet 10:9

Dagens tanke:

Han är bra på metaforer, Jesus! Talet om Jesus som herde och lärjungarna som får känner vi igen. Men här liknar han sig själv vid grinden in till fårstallet. Inte en grind som låser inne, men en som ger skydd när så behövs – under allt med bevarad frihet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar