Bibelordet

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Johannesevangeliet 10:10

Dagens tanke:

Man ska vara observant på vad folk bär med sig och vart det som någon erbjuder leder i det långa loppet. Det som förefaller vara världens grej idag kan visa sig vara destruktivt i morgon.

Men det överflödande livet kan komma från de mest oväntade håll.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar