Bibelordet

Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Jesaja 54:10

Dagens tanke:

Den som lutar sig mot ett fredsförbund med självaste Skaparen finner själv trygghet och sprider hopp och tillförsikt till andra även i ofredens tid. Och de goda nätverk som Guds vänner skapar kring planeten motverkar nog våldet mer än vi förstår.

Tidigare bibelord

Dagens poddar