Bibelordet

Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig.

Ordspråksboken 4:6

Dagens tanke:

Vishet behöver varken ha med intelligens eller kunskap att göra, var och en kan söka vishet utifrån sina egna förutsättningar. Att söka vishet är alltid en upptäcktsresa och ett äventyr, tillgängligt för alla.

Tidigare bibelord

Dagens poddar