Bibelordet

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Första Johannes brev 4:10

Dagens tanke:

Den som först visar sin kärlek tar risken att bli avvisad. Men om ingen vågar vara först förblir kärleken dold och ofruktsam.

Gud vågade!

Vår respons är därför riskfri. Vad har vi att förlora när vi söker den Gud som först har älskat oss?

Tidigare bibelord

Dagens poddar