Bibelordet

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Första Johannes brev 4:16

Dagens tanke:

Att förbli i kärleken är att stanna kvar i Guds närhet oberoende av såväl sin känsla av ovärdighet som önskan att vara oberoende. Att stanna kvar är ett viljebeslut sedan alla andra beslut framstått som otänkbara.

Tidigare bibelord

Dagens poddar