Bibelordet

Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp.

Lukas evangelium 18:1

Dagens tanke:

Varför måste vi be till den Allvetande om han redan vet vad vi vill? Kanske för att våra böner också gör något med oss själva. När vi formulerar och omformulerar vad vi har på hjärtat så växer det också fram bilder av hur vi själva kan bli en del av lösningen.

Tidigare bibelord

Dagens poddar