Bibelordet

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus.

Efesierbrever 3:20-21

Dagens tanke:

Här ges ett svar på den eviga frågan om hur vi ska kunna få ett begrepp om vem Gud är: lär känna Kristus och lär känna kyrkan. Det ene känns obegriplig och den andra har blandat rykte. I varje fall för den som inte verkligen har försökt att nå bortom klichéerna.

Tidigare bibelord

Dagens poddar