Bibelordet

Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig.”

1 Moseboken 11:6

Dagens tanke:

Ett enigt folk som är överens om tagen är oövervinneligt. Hur ska det då gå med ett splittrat folk som ständigt hackar på varandra? Tänk om vi kunde lära oss i polariseringens tid att vägen till framgång går via samarbete och gemenskap!

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar