Bibelordet

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?

Romarbrevet 6:3

Dagens tanke:

Den som övervinner samtidens och sin egen olust inför döden ska finna att det ofta är där, i dödens närhet, som Livet upplevs som allra mest meningsfullt och rikt.

När det är som mörkast önskar vi oss döden.

Kanske säger det något om vägen till livet?

Tidigare bibelord

Dagens poddar