Bibelordet

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda.

Romarbrevet 6:4

Dagens tanke:

I naturens kretslopp är höstens död en förutsättning för vårens liv. Har det en hälsning till oss?

In i det absoluta, mörka slutet tränger ett intensivt Gudsljus, ett hopp som mot alla odds brister ut i en ny vår.

Uppståndelse förutsätter trots allt död.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar