Bibelordet

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön.

Psaltaren 65:2-3

Dagens tanke:

All lovsång till Gud förutsätter ju att vi tror att han finns och att vi aktivt söker honom. Ofta börjar vi: “Gud, om du finns…”, följt av något löfte vi vill infria om Gud svarar. Detta enkla kan vara början till en oavbruten, livslång och skapande dialog.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar