Bibelordet

Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.

Psaltaren 65:3-4

Dagens tanke:

Vem förlåter oss om inte Gud får göra det?

Den vi felat mot i bästa fall.

Men om den inte förlåter? Eller om det inte finns någon tydlig förfördelad att vända sig till?

Förlåtelse förutsätter att det finns någon utanför oss själva som kan hantera vår skuld.

Tidigare bibelord

Dagens poddar