Bibelordet

På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Lukasevangeliet 15:7

Dagens tanke:

Det verkar som om “hela himlen” andlöst följer våra göranden och låtanden för att brista ut i samfällt jubel när vi väljer rätt väg i livet.

Bättre än så här kan väl inte varje enskild människas betydelse uttryckas?

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar