Bibelordet

Ge akt på var du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark. Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda.

Ordspråksboken 4:26

Dagens tanke:

Ordet “radikal” kommer ur latinets ord för rot, alltså en växts mest centrala del. Att vara radikal kan alltså vara att söka sig mot centrum – som i kristen förståelse är Jesus Kristus – och inte “vika av åt höger eller vänster”.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar