Bibelordet

Budet är en lampa och undervisningen ett ljus, och fostrande tillrättavisning är vägen till livet.

Ordspråksboken 6:23

Dagens tanke:

Ingen blir väl i första läget lycklig av att få en tillrättavisning, men i backspegeln visar det sig ofta att en förmaning, framförd med vishet och mottagen i ödmjukhet, i det långa loppet kan vara skillnaden mellan ett gott och ett miserabelt liv.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar