12 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Efesos – en metropol för världens religioner

Uppenbarelseboken börjar med breven till de ”sju församlingarna” i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia. Petrus har gjort en resa till dessa platser som i dag ligger i nuvarande Turkiet. Vår intention under de närmasta veckorna är att måla en bild av hur det religiösa, politiska och kulturella livet såg ut i dessa städer när breven skrevs. Några av städerna är delvis bevarade som till exempel Efesos där resan i dag börjar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar