13 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Tre medel för att övertyga

Vilka medel har talaren till sitt förfogande? I sin bok Retorik talar Aristoteles om talarens tre medel för att övertyga, om ethos, logos och pathos.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar