06 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Andra budet:

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar