07 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

(Bud4) Vad betyder ordet ”hedra” för dig?

Det fjärde budordet säger att vi ska hedra vår fader och moder, eller ”visa aktning” som det står i den nya översättningen. Men olika människor tolkar det på olika sätt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar