11 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Fjärde budet:

Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar