18 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Ljög Jesus för sina bröder?

Vid ett tillfälle så säger Jesus som svar på direkt fråga att han inte ämnar gå upp till högtiden i Jerusalem. Men sedan knallar han dit i alla fall. Nu är min fråga, eftersom Jesus också är Gud och vet allt, borde han veta sina egna avsikter? Därför undrar jag: Ljög Jesus? P–O

Endast för prenumeranter
Fler artiklar