17 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Hur känns det att flytta till Nairobi?

...Britt Thorell, Ulricehamn, som om några veckor börjar arbeta inom Kenyas evangelisk- lutherska kyrka som koordinator för ett förebyggande aids-arbete. Britt sänds ut som Kvinnliga missionsarbetares (KMA) missionär.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar