08 mars 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Nionde söndagen efter trefaldighet

Söndagens tema: Förvaltare Bibeltexter: Jesaja 10:1–3 1 Johannesbrevet 3:13–18 Lukasevangeliet 12:42–48

Endast för prenumeranter
Fler artiklar