06 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Elfte söndagen efter Trefaldighet

Söndagens tema: Äkta och falsk fromhet Bibeltexter: Amos 5:21–24 Romarbrevet 7:14–25a Matteusevangeliet 21:28–31

Endast för prenumeranter
Fler artiklar