17 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Ytlig religiositet

Leif Carlsson, teolog och lärare på Korteboskolan, skriver om söndag-ens text utifrån Amos 5:21–24.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar