19 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Bärande toner från andra fiolen

Han spelade andra fiolen i kretsen kring Jesus. Det är Petrus som tar plats när brodern Andreas befinner sig i skuggorna. Men det verkar inte ha stört relationen mellan bröderna. När Guds ära sätts i första rummet kommer både första – och andra fiolen till sin rätt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar