14 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

”Människor är inte sin sjukdom”

Den enda gång det kan vara befogat att tala om handikapp är då man spelar golf, säger överläkare Lars-Göran Ottosson, en av landets främsta specialister på rehabilitering, som hellre talar om människans resurskvot.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar