13 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Det onda tar fäste i det som är trasigt

– Den goda striden mot det onda är en ständig kamp. Vi behöver bli sedda i vår smärta, men också ta ansvar för våra liv och sluta att skylla ifrån oss, säger Ulla Klingberg, som har lång erfarenhet av själavård.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar