14 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Tredje söndagen efter trefaldighet

Söndagens tema: Förlorad och återfunnen Bibeltexter: Jesaja 44:21–22 Romarbrevet 5:6–8 Matteusevangeliet 9:9–13

Endast för prenumeranter
Fler artiklar