13 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Att välja mellan Gud och frun

Samtidigt som skilsmässorna ökar bland prästerna i Svenska kyrkan är celibatlöftet den vanligaste orsaken till att katolska präster hoppar av. Det tycks omöjligt att kombinera prästyrket med familjelivet, men alltför tufft att leva utan familj. Petrus har träffat två katolska präster – en gift och en celibatär.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar