14 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Varför skriver du en retorikbok för predikanter?

...Barbro Wallgren Hemlin som skriver en lärobok i talekonst för predikanter. En annorlunda utmaning för en doktor i nordiska språk.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar