14 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Överflödet är aldrig till för min egen skull

Midfastosöndagen: Bibeltexter: 2 Kung 4:42–44 2 Kor 9:8–10 Joh 6:1–15 Budskap: Fiskarna och bröden är en fornkyrklig symbol för mässan – tacksägelsmåltiden. Jesus är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Symbolen syftar på bespisningsundert. Fisksymbolen var ett hemligt igenkänningstecken för de första kristna. Liturgisk färg: Violett. 2 Korinthierbrevet kapitel 9 vers 8 till 10 ”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.”

Endast för prenumeranter
Fler artiklar