05 mars 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Är du flygfärdig?

Hur det gick till när Jesus for till himlen kan man läsa om i Bibeln. Hur det blir när han kommer igen är det många som spekulerar om. Men det måste väl vara viktigare att veta vad det kommer att innebära att möta Jesus än hur det kommer att gå till? När Jesus for till himlen fick han makt, eftersom han levde ett liv i kärlek som inte krävde att få något igen. Vad kan vi lära oss av det?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar