02 mars 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Hur kändes det att resa i spåren efter farfar?

Hej Josef Sjöberg, missionsansvarig i Citykyrkan i Örebro, som tidigare i år besökte Pakistan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar