18 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Tyskar bilfastar

Så här i fastetider kan vi påminna om att fasta kan betyda mer än att avstå från mat. För många av oss är det kanske svårare att avstå från annat i vår välfärd. Somliga avstår från tv för att få mer tid till bön och bibelläsning. I Tyskland pågår bilfasta för åttonde året i rad. Från den 20 februari till den 20 mars har evangeliska och protestantiska kyrkor, miljöorganisationer, cykelklubbar och hertigdömet Luxemburg inbjudit till ”Autofasten”, bilfasta. För de kristna är det en tid att tänka över den egna livsstilen, kan man läsa på www.autofasten.de. Att avstå från att köra bil under fastetiden kan vara ett sätt att ändra sin livsföring. Statistiken säger att sedan 1999 har totalt 5000 personer bilfastat, lika många män som kvinnor. De flesta har varit mellan 36 och 50 år. De flesta (90 procent) var mycket nöjda med sin fastetid, 61 procent säger att de har ändrat sitt sätt att förflytta sig och 14 personer ändrade sig så radikalt att de sålde bilen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb