06 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Vem kan man tro på?

Kan romanen Da Vincikodens teorier om kristendomens egent-liga innehåll och ansikte vara lika sanna som Bibeln? Nej, det kan de inte. Låt oss förklara varför.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar