21 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Halleluja

Ett bra ord spränger språkliga gränser. Halleluja är ett sådant ord, det har lånats till många syften. Men egentligen handlar det om att prisa Gud. När hjärtat är sprängfyllt av glädje som inte vet vart den ska ta vägen, då passar det som handen i handsken. Halleluja, ära vare Gud!

Endast för prenumeranter

Åsa Molin

Åsa Molin är författare och arbetar som lärare i teologi. Hon skriver bibelkrönikor på Dagen.

Fler artiklar