04 december 2020

En tidning på kristen grundDagen 75 år

Carl-Erik Sahlberg: Det är Dagens viktigaste bidrag till kristenheten

Carl-Erik Sahlberg disputerade 1977 på en avhandling om Dagens historia. 43 år senare har han en klar bild över tidningens viktigaste bidrag till kristenheten i Sverige – och han vet även vilken person Dagen bör ta rygg på.

En dryg vecka innan premiärnumret av Dagen trycktes den 1 november 1945 föddes Carl-Erik Sahlberg. Att prästen senare i livet började intressera sig för Dagen och tidningen historia hänger ihop med hans intresse för journalistik.

– Hade jag inte blivit präst hade jag blivit journalist. Det finns beröringspunkter mellan dessa båda yrken – intresse för människor, ambition att väcka människors intresse, presentera budskapet enkelt och så vidare. Sista sommaren innan jag prästvigdes passade jag på att just vara journalist på Östersunds-Posten och deras dåvarande satsningar i Ånge och Sollefteå. Det var en oförglömlig sommar, då jag fick skriva om 50-årsdagar, nöjesarrangemang i parker, bränder och dödsfall. Till morgonrutinen hörde att ringa polisen och höra om något speciellt hänt under föregående kväll och natt.

Du begränsade din forskning till åren 1907–1963. Varför valde du att dra ett streck just 1963?

– Helt enkelt av det skälet att man bara fick tryckningsbidrag för en doktorsavhandling för ett visst sidantal. Så därför föreslog min handledare, professor Sven Göransson, att vi satte stopp innan 1964, då KDS bildades. Jag hade dock fortsatt forskningen fram till 1974, då Lewi Pethrus dog, och det blev sedan en del 2 av avhandlingen, “Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – en studie kring tidningen Dagen 1964–1974” (utgiven 2009).

Din forskning visar att ekonomin alltid har varit en utmaning för Dagen. När skulle du säga att situationen var som mest besvärlig?

– Efter Karl G. Ottossons konkurs i början av 1960-talet. Jag tycker att både Ottosson och Sverre Larsson kunde ha fått mer uppskattning av pingströrelsen. Ottosson satsade hela sitt sparkapital i tidningen under 15 år och Sverre Larsson gjorde en storartad insats genom att restaurera ekonomin från 1960-talet och framåt.

Inför Dagens 40-årsjubileum 1985 blev Carl-Erik Sahlberg ombedd av dåvarande chefredaktören Olof Djurfeldt och dåvarande redaktionschefen Per Östlin att skriva en lättfattlig översikt över de första 40 årens verksamhet. Det resulterade i boken “Om Herren inte bygger huset ...”.

På vilket sätt skulle du säga att Dagen har spelat sin viktigaste roll?

– Genom att introducera den karismatiska förnyelsen i Sverige. Lewi Pethrus, med sina kontakter i USA, kunde redan 1963 som chefredaktör för tidningen meddela sin läsekrets om den väckelsen i gamla, etablerade kyrkor i USA. Sedan inspirerade han journalisten Ivar Lundgren att 1969 bege sig till USA och på plats rapportera om katoliker som talade i tungor, anglikaner som profeterade, lutheraner som bad för sjuka etcetera – artiklar som senare blev boken “Ny Pingst”. Dagen var den viktigaste informationskanalen och inspirationskanalen när väckelsen sedan landade i Sverige.

I “Om Herren inte bygger huset ...” beskriver du sex grundstenar som hade byggt Dagen. Finns det ytterligare någon/några grundstenar som du skulle vilja lägga till 35 år senare?

– Nej, egentligen inte. Grundstenarna var redan lagda i den meningen att där fanns de grundstenar som gjorde att den tidning kunde komma till som senare kom att heta Dagen. I botten fanns Lewi Pethrus intresse och fallenhet för att skriva. Han hade ju en tid tänkt bli proletärförfattare. Genom sitt förnyade andedop 1907 fick Lewi Pethrus ett driv utåt mot människorna och med tiden samhället. Genom de tidiga, hänsynslösa medieangreppen på pingströrelsen insåg Lewi Pethrus vikten att ha en egen informationsröst som kunde tillrättalägga och försvara. Med sitt första “trosprojekt”, veckotidningen Evangelii Härold 1916, lärde han sig att det gick att få igenom ett stort projekt trots internt motstånd. I den så kallade Franklinstriden 1929, när han angreps hårt av Svenska Morgonbladet, insåg han värdet i att ha en kanal för att kunna samla rörelsen. När sekulariseringstrender började visa sig tydligare än tidigare i början av 1940-talet så ville han skapa en kristen röst i mediebruset.

– Fick en 75-åring som undertecknad önska en annan 75-åring, tidningen Dagen, något så vore det att gå i de fotspår som Lewi Pethrus trampat upp och värdera högt denne västgötapojke som professorerna Allan H. Anderson vid Birminghams universitet och David Westerlund vid Södertörns högskola kallat “den mest inflytelserike pingstvännen i Europa”.

---

Fakta: Carl-Erik Sahlberg

  • Fyllde 75 år den 22 oktober.
  • Familj: Hustrun Overa, fyra barn och tre barnbarn.
  • Bor: I byn Marangu, Tanzania.
  • Undervisar på bibelskola och är engagerad i organisationer som hjälper utsatta.
  • Disputerade i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 1977 på en avhandling om pingströrelsen och tidningen Dagen, med fokus på åren 1907–1963. Har skrivit ett 30-tal böcker, bland annat “Om Herren inte bygger huset ...”.

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar