Dagen förklarar


Alla kyrkor anser att Kristus på något sätt är närvarande i nattvardsfirandet. Ändå är måltiden en av de svåraste ekumeniska frågorna. I katolska, ortodoxa och Svenska kyrkan kan endast ämbetsbärarna dela ut nattvarden/eukaristin. Katoliker och ortodoxa kan inte fira måltiden ihop med andra kyrkor.En präst är en person med speciell auktoritet att utföra religiösa ceremonier. Benämningen förekommer inom många olika religioner även om arbetsuppgifterna skiftar.


Ateism är en livsåskådning vars utgångspunkt är att det inte finns någon högre makt, ofta benämnd ”gud” eller ”gudar”, som har inflytande över tillvaron på jorden och människors liv.


Frågan om meningen med livet är allmänmänsklig och besvaras på skilda sätt av olika individer och även av samma individ vid olika tidpunkter.