Dagen förklarar
En präst är en person med speciell auktoritet att utföra religiösa ceremonier. Benämningen förekommer inom många olika religioner även om arbetsuppgifterna skiftar.


Ateism är en livsåskådning vars utgångspunkt är att det inte finns någon högre makt, ofta benämnd ”gud” eller ”gudar”, som har inflytande över tillvaron på jorden och människors liv.


Frågan om meningen med livet är allmänmänsklig och besvaras på skilda sätt av olika individer och även av samma individ vid olika tidpunkter.


En gud är en övernaturlig varelse eller kraft med makt över tillvaron och människors liv som dyrkas av respektive religions anhängare.