08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Liv och liv

'USA:s näste president säger ja till Livet?' Den frågan illustreras med en bild av George W Bush på omslaget till Ja till livets informationstidning. I tidningen finns sedan en jämförelse mellan Bush och Gore som helt klart utfaller till Bushs fördel när det gäller att försvara det ofödda livet.Men visst är det en märklig rubrik om George Bush. Han är ju inte bara känd för sitt abortmotstånd. Bush är den guvernör som har flest avrättningar - och flest avslag på uppskov och nådesansökningar - i hela USA.Det är en skamfläck att världens rikaste och mest civiliserade land är ett av de värsta länderna i civil avrättningsstatistik.Bush är ett klart alternativ för dem som vill hålla tillbaka aborterna i USA. Men Al Gore är inget verkligt alternativ för de amerikanska väljare som på bibliska eller andra grunder vill få ett stopp på dödsstraffen, eller åtminstone begränsa dem. Även Gore står ju upp för dödsstraffet.Man kan inte beskylla svenska Ja till livet för att förorda dödsstraff. Däremot kunde även en sådan rörelse tänka lite längre och inse att rubriken om USA:s president blir ett hån mot de många tragiska fall som sitter i dödscellerna och väntar på statens slutliga vedergällning. Torbjörn FreijNya Dagen 2000:10:27

Fler artiklar från Debatt