19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ledare: Tomas Ledins melodi

NYA DAGEN 16 februari 2001:

I Balladen om djävulen och ängeln sjunger Tomas Ledin om varje människas val. Valet mellan att göra det onda och att göra det goda. I en intervju på kultursidan i dagens tidning utvecklar han ämnet. Själv engagerad i välgörenhetskonserter talar han om vikten av att i en jag-fixerad värld göra något för andra, och om hur de biståndsarbetare han mött på sina resor i Afrika gjort ett mycket starkt intryck på honom.I det här avseendet är Tomas Ledin ingen solosångare. Många svenskar tycker att detta är rätt melodi: Vi ska hjälpa dem som har det svårt. Andelen svenskar som vill bibehålla eller öka biståndsanslaget är den högsta på femton år, enligt Statistiska Centralbyråns senaste mätning. Sex av tio anser att den nuvarande nivån på statens anslag till biståndsverksamhet är en undre gräns. 31 procent vill minska biståndet, eller slopa det helt.I senaste numret av Sidas tidning OmVärlden granskas frivilligorganisationernas insamlingsverksamhet. På tio år har resultatet för organisationer med 90-konto ökat från 1 miljard till 3 miljarder.Hälften av svenskarna ger pengar till det frivilliga biståndet. I genomsnitt skänker vi ungefär 350 kronor per år till någon hjälporganisation.Den snabba ökningen av svenskarnas givmildhet under 90-talet är häpnadsväckande, och glädjande. Ändå bör man nog relatera den här sortens siffror till andra utgifter för att få rätt perspektiv. Gåvorna till ideella ändamål utgör bara en åttondel av vad svenskarna lägger ut på alkoholdrycker, till exempel. Det är alltså inte så att man tömmer sina fickor och lever i armod för att kunna hjälpa andra. I varje fall inte i ett generellt perspektiv.Sida-tidningen OmVärldens granskning visar att insamlingsbranschens framgångar under senare år har ett pris. Konkurrensen har hårdnat. Allt fler försöker slå sig in på insamlingsmarknaden. Under några år på 90-talet pressade det upp kostnaderna för insamlingarna på ett olyckligt sätt. Nu är priset per insamlad krona på väg nedåt igen, men i det senaste bokslutet redovisar Plan International – en ny, internationell aktör på den svenska insamlingsmarknaden – en omkostnad på 30 procent. Det är en helt oacceptabel nivå, långt över det normala.Sverige har ett jämförelsevis bra kontrollsystem vars syfte är att ge givarna mesta möjliga valuta för pengarna. Men det finns ändå goda skäl att vara genomtänkt och systematisk i sitt givande. Att till exempel inte enbart styras av mediernas katastrofbilder utan också stödja långsiktig utveckling och förebyggande projekt. För den som är med i en kyrka finns naturliga och säkra kanaler till behoven.Visst finns en och annan ostämd sträng på insamlingsinstrumentet. Men Tomas Ledins grundackord är rätt: Vårt eget liv blir rikare när vi gör något för andra. Och i en värld där en miljard människor lever i misär saknas inte uppgifter för den som vill göra något.

Fler artiklar från Debatt