18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ledare: Kasta inte ut dem!

Nya Dagen 22 mars 2001:

Ska socialdemokraterna och moderaterna med förenade krafter lyckas kasta ut ett par tusen Kosovoflyktingar? Risken finns. Just nu gäller det 650 kosovoalbaner, vars tillfälliga uppehållstillstånd gått ut. Ytterligare 1 400 flyktingar väntar på besked.Johan Pehrson (fp) försökte på tisdagen i riksdagens socialförsäkringsutskott skapa en majoritet för ett förslag om att stoppa en omedelbar avvisning av de 650 flyktingarna. Ett sådant förslag skulle också innehålla en vädjan till regeringen om permanent uppehållstillstånd för flyktingarna. Bakom denna tanke stod samtliga partier samlade i utskottet – utom socialdemokraterna och moderaterna. Socialdemokraterna följde förstås regeringslinjen och krävde utvisning. Moderaterna var splittrade. Två moderater i utskottet var i förväg positiva till idén, två gick på socialdemokraternas hårdare linje. En av de flyktingvänliga moderaterna vek sig dock, möjligen under trycket från moderaternas gruppledare Per Unckel som enligt uppgift i Dagens Nyheter var irriterad över de flyktingvänliga moderaternas ”kuppförsök”.Allt hopp är dock inte ute för Kosovoflyktingarna. Frågan kommer upp på nytt i utskottet på tisdag. Och skulle diskussionen leda till ett utskottsinitiativ hamnar frågan på riksdagens bord. Mycket talar för att en vädjan om att låta Kosovoflyktingarna stanna kan samla en riksdagsmajoritet – säkert finns också socialdemokrater i riksdagen, som ser det orimliga och inhumana i att skicka iväg dessa flyktingar.Bäst vore förstås att regeringen levde upp till parollerna om en human flyktingpolitik utan påtryckningar från riksdagen. Det handlar om en grupp människor där många har svåra traumatiska upplevelser bakom sig. Och framför allt har en mycket osäker situation framför sig, om de tvingas lämna Sverige.Många har fått sina hem nedbrända och förstörda. Vem kan garantera dem en bostad? Och vem kan garantera vård åt dem som är sjuka, fysiskt och psykiskt? Och hur ska trasiga människor finna en försörjning?På nytt hopas mörka moln över Balkan, och när som helst kan blixten slå ned också i de områden dit den svenska regeringen vill skicka Kosovoflyktingarna. Makedonien står på randen till ett inbördeskrig, där den albanska gerillan UCK spelar en mindre smickrande roll. Samma UCK-gerilla som nyligen utgjorde Natos bundsförvant i kampen mot Milosevic utövar nu terror i Makedonien. Därmed har Natos vän blivit en fiende. En fiende som västvärlden dessutom givit den legitimitet och ställning som är en del av konflikten på Balkan. Den albanska gerillans roll och oklara ambitioner gör att ett krig i Makedonien mycket väl kan sprida sig som en präriebrand i området.Och dit vill den svenska regeringen, med moderaternas benägna bistånd, återsända utarmade och hjälpbehövande flyktingar. Att använda ordet human i samband med den politiken är ett allvarligt missbruk av språket.

Fler artiklar från Debatt