15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Modig fråga om dop

Elisabeth:

Jag läste Peter Tönnängs insändare angående omdop. Du är modig som öppet frågar om detta. Själv är jag barndöpt och har varit i en liknande situation då jag ville gå med i en församling som ej ”godkände” barndop. Jag tyckte då att det kändes fel med omdop men insåg att jag hade för lite kunskap om dopets betydelse. Detta ledde till att jag sökte Gud, frågade människor och läste bland annat boken Dopet – När? Var? Hur? av Michael Green. Jag rekommenderar verkligen den boken!Vad jag sedan fattade för beslut har ingen betydelse för dig. Sök Guds ledning i första hand om vad dopet innebär och betyder för dig, sedan tror jag att du lättare kan välja mellan barndop – omdop/troendedop och ställa det i förhållande till medlemskap i en församling. Lycka till!

Fler artiklar från Debatt