02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ge det offentliga samtalet plats på Nyhemsveckan!

n ”Välkommen bland tallarna” stod det inbjudande i broschyren till årets Nyhemsvecka. Det hade inte lika enkelt kunnat stå ” välkommen bland talarna”.Under många år var Nyhemsveckan ett forum för offentliga samtal inom pingströrelsen. I princip vem som helst kunde säga sin mening i den fråga som var föremål för samtal och diskussion. Så inte i år. Däremot dominerade lovsång och undervisning.Jag tackar Gud för mycket av det som på det sättet gavs oss som var med. Men jag saknar det offentliga samtalet. Har Nyhemsveckan ”plattformiserats”? Det offentliga samtalet inom pingströrelsen äger rum på andra arenor i dag än i Nyhemsveckan.Via nätet och massmedia förs en debatt. Den har sina villkor och sina begränsningar. Och fördelar. Men en folkrörelse, om vi vill vara det i fortsättningen, behöver ett levande möte mellan människor. På många olika sätt.Det handlar om delaktighet och engagemang. Jag ser självklart ingen motsats mellan lovsång och undervisning å ena sidan och det offentliga samtalet å den andra. Den enkla folkligheten, en omistlig del i pingströrelsens vardag, har haft ett visst utrymme på bland annat Nyhemsveckan. Jag medger att nivån på inläggen växlat. Men till vilket pris tar vi bort det offentliga samtalet på Nyhem? Är kanske Nyhemsveckans ”plattformisering” ett symptom, ett tecken i tiden? Ett symtom på en utveckling bort från folklighet, bort från ”det allmänna prästadömet” till ”pastorisering” och steg mot en tjänstemannakyrka? Tecknen är motsägelsefulla. Men de oroar mig.För min del tror jag alltså att det går att förena den enkla folkligheten med möjlighet till offentliga samtal och hängiven lovsång och rejäl undervisning av väl förberedda talare. Ni som har makt och myndighet att planera Nyhemsveckan, tänk även in det offentliga samtalet!

Fler artiklar från Debatt